Hem

Maria Willis

HANDLEDARE

Mitt namn är Maria Willis och jag erbjuder handledning i grupp och individuellt.


Jag har ett systemiskt och salutogent synsätt, arbetar MI-inriktat och min drivkraft är att stärka människor, att se de förmågor individen och gruppen har. Vi möter ibland svårigheter och dilemman i vårt arbete och handledning hjälper till med att öka förståelsen och utveckla dig som person och en del i arbetsgruppen.
För mig är handledning ett kvalitetssäkrande arbete och en förändringsprocess som syftar till att ta tillvara gruppens samlade kompetens så yrkeskunnandet ökar, breddas och fördjupas.


Jag är utbildad socionom med bakgrund inom socialtjänsten, ekonomiskt bistånd sedan 2003. Har handledarutbildning inom psykosocialt arbete samt utbildning inom kreativa metoder i handledning, grupp-och individutveckling.


Jag är medlem och styrelsesuppleant i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete: handledarforeningen.com